גוד אחית מחיצתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מחיצה שהיא למעלה מן הקרקע, לעניינים מסויימים אנו רואים אותה כאילו היא נמשכת ויורדת למטה ומגיעה עד הקרקע.


לדוגמא: דפנות סוכה שאינן מגיעות עד הארץ, יש אומרים שאם גובה הדפנות עשרה טפחים, הסוכה כשרה, אפילו אם הן גבוהות מן הארץ יותר משלשה טפחים, לפי שאנו רואים את הדפנות כאילו הן נמשכות ויורדות עד הקרקע.