Open main menu

האם התכוונתם ל...

  • גוזז - הערך מוויקישיבה
  • מתוך המיקרופדיה התלמודית - גוזז
זהו דף פירושונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה.

אם הגעתם לכאן בעקבות לחיצה על קישור, נִשמח אם תחזרו לדף שממנו באתם, ותתקנו את הקישור כך שיפנה ישירות אל הערך המתאים.