גזל עניים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור מניעת עניים מליטול את המתנות המגיעות להם. לדוגמא: אסור לאדם להעמיד חיה בפתח שדהו כדי שיפחדו העניים ליטול את מתנותיהם מן השדה. (בבא מציעא יא.)


וכן: אסור לבעל השדה להפלות בין עני לעני, כגון להניח רק לעניים מסויימים ללקט מתוך שדהו, או לסייע לעני מסויים בלקיטה.