גלידה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גלידה היא מאכל נוזלי קרוש.

הגלידה היא מאכל נוזלי קפוא, אשר נמס בפה.

הגלידה מיוצרת בטעמים שונים, הן גלידות חלביות והן "פרווה".

נחלקו הפוסקים אם יש לדון את הגלידה כמאכל או כמשקה, לענין ברכה אחרונה. אם הגלידה נחשבת למאכל יש לברך עליה ברכה אחרונה אם אכל שיעור כזית בזמן אכילת פרס. ואם נחשבת הגלידה למשקה - יש לברך עליה ברכה אחרונה רק אם אכל מהגלידה שיעור רביעית, בשתים או שלוש לגימות [יש לציין שאף במשקה לכתחילה לא ישתה שיעור כזית ומעלה, ופחות משיעור רביעית, שאם יעשה כן יכנס לספק חיוב ברכה אחרונה].

מרן ה"בן איש חי" כותב שמותר להכין ביום טוב 'דו"ז דונדרמ"ה', היינו גלידה בלשון טורקית. וכתב עוד שיש תענוג הרבה לאכול מהגלידה ביום טוב של שבועות במדינות בבל והאזור, שהאויר חם בהן, ויש בזה שמחת יום טוב. ונראה שיש עוד טעם לאכילת הגלידה בשבועות, שהגלידה מיוצרת מחלב, ובשבועות יש לאכול מאכלי חלב, שהתורה אשר ניתנה בחג זה נמשלה לדבש ולחלב, שנאמר: "דבש וחלב תחת לשונך". ויש עוד טעמים לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות.