Open main menu

דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים

Nuvola apps kcmpartitions.png יש להשלים ערך זה
ערך זה עשוי להיראות מלא ומפורט, אך הוא אינו שלם, ועדיין חסר בו תוכן מהותי. הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. ראו פירוט בדף השיחה.

דברים שנראים לאדם בחלומו, ברוב המקרים, אין צריך לייחס להם שום חשיבות ומשמעות, אלא "חלומות השוא ידברו" (זכריה י, ב), שכן "אין מראים לו לאדם (בחלומותיו) אלא מהרהורי לבו" (ברכות נה, ב).


ברם, ישנם חלומות שמי שחולמם צריך לנהוג כאילו היה כך בהקיץ. למשל: אדם שחלם שמנדים אותו - צריך להתיר את נידויו כאילו נידוהו באמת, לפי שחלום כעין זה הוא מעין נבואה, והחולמו צריך לדאוג מן הפורענות.


אדם שנדר או נשבע בחלום, יש אומרים שאינו צריך התרה, ויש אומרים שדינו כמי שנדר או נשבע בהקיץ.