דין גרמא דעשיראה ביר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מעשה ברבי יוחנן שנפטרו ילדיו, והיה מראה עצם של בנו העשירי ואומר "זו העצם של בני העשירי". יש מפרשים שהכוונה לשן של בנו שנפטר ששמר אצלו.

מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה/ב אמר רבי יוחנן דין גרמא דעשיראה ביר