Open main menu

הרב ראובן אלבז

Revision as of 16:36, 7 February 2019 by Wikiboss (talk | contribs) (Wikiboss העביר את הדף ראובן אלבז לשם הרב ראובן אלבז)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

הרב ראובן אלבז (נולד בפאס מרוקו ביום ט"ו בסיוון ה'תש"ד, 6 ביוני 1944) הוא חבר מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס, ראש ישיבת אור החיים על שם רבי חיים בן עטר האור החיים הקדוש, המיועדת לחוזרים בתשובה, רב שכונת בית ישראל ופעיל מרכזי בתנועת התשובה בישראל.