Open main menu

הרב שמואל רוזובסקי

הרב שמואל רוזובסקי

הרב שמואל רוזובסקי (נולד- כ"ב בטבת תרע"ג בגרודנא, נפטר בכ"ז בתמוז, תשל"ט, בבני ברק) היה ראש ישיבת פוניבז'. שיעוריו בישיבה משכו תלמידים רבים, והשפעתו הלמדנית הייתה רבה. משנתו נפוצה ברחבי עולם הישיבות. מאידך הוא מיעט לעסוק בנושאים אקטואליים. נחשב לתלמיד מובהק של רבי שמעון שקאפ.

Contents

ביוגרפיהEdit

ר' שמואל נולד בעיר גרודנא שבליטא לרב מיכל דוד רוזובסקי, אחד ממורי ההוראה בעיר. הוא למד בישיבת שער התורה אצל ר' שמעון שקאפ - ממנו הושפעה רבות שיטת לימודו. בשנת תרצ"ה עלה לארץ ישראל ולימד בישיבת לומז'ה בפתח תקוה. הוא נשא את אסתר בתו של הרב צבי פסח פרנק, רבה הראשי האשכנזי של ירושלים.

עם הקמתה של ישיבת פוניבז' על ידי הרב יוסף שלמה כהנמן בשנת תש"ד, נקרא הרב רוזובסקי על ידו לעמוד בראשות הישיבה, ובמשרה זו כיהן עד פטירתו. נפטר ממחלת הסרטן בעיר בני ברק בשנת תשל"ט.

ספריוEdit

לאחר פטירתו, הוצאו לאור שיעוריו בסדרת הספרים: "שיעורי הגר"ש רוזובסקי", "חידושי ר' שמואל", "שיעורי ר' שמואל" ובקובץ "זיכרון שמואל".

מתלמידיוEdit

קישוריםEdit