ובא לציון

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תפילה הנאמרת בימות החול אחרי תפילת שמונה עשרה, ובשבת במנחה לפני קריאת התורה.


בתפילת "ובא לציון" מצויים פסוקים מלוקטים הכוללים גם את הפסוקים: "קדוש, קדוש, קדוש ה' צבאות מלוא כל הארץ כבודו" (ישעיהו ו, ג) ו"ברוך כבוד ה' ממקומו" (יחזקאל ג, ב). פסוקים אלו נקראים "קדושה דסידרא" והם נאמרים עם תרגומם לשפה הארמית.


מובא בחז"ל, שקיימת חשיבות רבה לאמירת קדושה דסידרא: "מיום שחרב בית המקדש, עלמא קאי אקדושא דסידרא" (מיום שחרב בית המקדש, העולם עומד על קדושה דסידרא). לכן, שלא בשעת הדחק, אין לצאת מבית הכנסת לפני שאומרים פסוקים אלו.