Open main menu

ויקישיבה:אנציקלופדיה תלמודית

EnTal.jpg


ממיקרופדיה לאנציקלופדיה!Edit

ויקישיבה ממשיכה את שיתוף הפעולה עם מפעל האנציקלופדיה התלמודית והופכת מעתה להיות הבית של ערכי האנציקלופדיה התלמודית החדשים. כעת, מעבר לפרויקט המיקרופדיה התלמודית, ערכי האנציקלופדיה עצמה יתפרסמו כאן. חשוב לציין שערכים שיפורסמו כאן אינם יוצאים לאור בשלב זה כספרים.

האנציקלופדיה התלמודיתEdit

המיקרופדיה התלמודיתEdit

המיקרופדיה התלמודית היא אוצר מתומצת ומעודכן של ערכי האנציקלופדיה התלמודית, בסגנון שוטף וברור. עברו לדף הראשי של המיקרופדיה התלמודית או חפשו כאן ערך מתוך המאגר באתר. להסבר נוסף אודות המיקרופדיה ראו את המבוא למיקרופדיה התלמודית


ערכים על פי א"ב: א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת