Difference between revisions of "ותיקין"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(No difference)

Revision as of 15:25, 8 December 2008

אנשים ענוים ומחבבי מצוות - ויש מפרשים: אנשים מפולפלים ומחודדים - שהיו מסיימים את קריאת שמע וברכותיה מעט לפני הנץ החמה ומתחילים את תפילת שמונה עשרה מיד עם הנץ החמה.