Open main menu

זבה (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • זבה - הערך מוויקישיבה
  • מתוך המיקרופדיה התלמודית - זבה
זהו דף פירושונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה.

אם הגעתם לכאן בעקבות לחיצה על קישור, נִשמח אם תחזרו לדף שממנו באתם, ותתקנו את הקישור כך שיפנה ישירות אל הערך המתאים.