Open main menu

זבחי מתים

תקרובת עבודה זרה, זבחים שמקריבים לפני עבודה זרה, החשובה כמת.

בהלכות נוספותEdit

שלשה שאכלו על שלחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים.