זד"ד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מידותיה של כל חלה משתי חלות הלחם (שתי הלחם) שהיו מביאים בחג השבועות: ז' טפחים ארכה, ד' טפחים רחבה, וד' אצבעות קרנותיה[1].

הערות שוליים[edit]

  1. יש מפרשים, שהיו מדביקים בצק בכל זויות החלה כעין קרנים, וגובה של כל קרן: ארבע אצבעות (רש"י בבלי מנחות צו, א ד"ה וקרנותיה). ברם, מדברי הרמב"ם (תמידין ומוספין ח, י) משמע, שלא היה ללחם קרנות, וקרנות שאמר התנא (במנחות צו, א) היינו קצוות הלחם, ששם היה עביו ד' אצבעות (תפארת ישראל מנחות פי"א ה"ד).