זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מה ההלכה במקרה הנידון לא שמעתי, אבל שמעתי מה ההלכה במקרה דומה. כשאחד החכמים נשאל מה הדין במקרה מסויים, השיב שלא שמע במפורש מה ההלכה במקרה זה, אך שמע מהי ההלכה לגבי מקרה דומה, וממנו ניתן להקיש למקרה הנידון.