ליבעי איניש רחמי אפילו עד זיבולא בתרייתא שלמא

From ויקישיבה
(Redirected from זיבולא בתרייתא)
Jump to navigation Jump to search

ביטוי שמשמעו: האדם צריך לבקש רחמים מן השמים שיהא לו שלום כל ימי חייו ואף ביום קבורתו, עד השלכת העפר האחרון שבכיסוי קבורתו. מקור הביטוי הוא בגמרא בברכות ח. שם רבה בר שילא דורש את הפסוק מאיוב "השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר" (ג,כב) שעל האדם להתפלל שיהא לו שלום כל ימי חייו ואף ביום קבורתו, עד השלכת העפר האחרון שבכיסוי קבורתו.