זר

From ויקישיבה
Revision as of 09:17, 13 April 2011 by Light (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

זָר הוא אדם מישראל שאינו מזרע אהרן הכהן, שהוא אסור בדברים המסורים לכהנים, כגון עבודה במקדש, אכילת קדשים, נשיאת כפים ועוד.