זר ששימש במקדש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם מישראל שאינו מזרע אהרן הכהן, שעבד עבודה במקדש.


זר מוזהר מלעבוד עבודה במקדש, שנאמר: "וזר לא יקרב אליכם".


זר שעבד אחת מארבע עבודות אלו: זריקה, הקטרה, ניסוך היין וניסוך המים בחג - חייב מיתה בידי שמים, ואם עבד עבודות אחרות - חייב מלקות.