חגבים הבאים מן הסלולה

From ויקישיבה
Revision as of 17:05, 11 December 2008 by Yeshivaorgil bot (talk | contribs) (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"חגבים הבאים מן הסלולה" - חגבים שיש בהם סימני טהרה, שנלקחו מן הסל העומד בפתח חנותו של הגוי, שהם אסורים באכילה, לפי שחוששים שמא זילף עליהם הגוי יין; "חגבים הבאים מן ההפתק" - חגבים שיש בהם סימני טהרה, שנלקחו מן החביות הנמצאות במחסן חנותו של הגוי, שהם מותרים באכילה, ואין חוששים שמא זילף עליהם הגוי יין, לפי שמתקלקלים.