חדא ועוד קאמר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי המופיע במהלך המשא ומתן התלמודי שמשמעו: הטעם שנתפרש הוא טעם שני, נוסף לטעם שלא נתפרש, לפיכך אין לראותו כמוציא מנימוק אחר אלא כמוסיף עליו.