Open main menu

חובות המורים

נא להכניס כאן תוכן לערך

תזאורוס לוגיEdit

הוכח תוכיח - בבלי בבא מציעא לא, א,

  • תוכיח - אין לי אלא הרב לתלמיד
  • יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך
  • חובה על הרב לא לכעוס על התלמידים אם לא הבינו, ולחזור וללמד אפילו כמה פעמים (משנה תורה הלכות תלמוד תורה)