Difference between revisions of "חודש כסליו"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
'''כסלו''' (או '''כסליו'''<ref>לפי ההלכה, בגט כותבים כסלו חסר יו"ד - {{מקור|שו"ע אה"ע סימן קכו,כד}} אך בספרי הפוסקים בדרך רגילות הלשון כתוב פעמים רבות כסליו עם יו"ד</ref>) הוא החודש השלישי (מ[[תשרי]]) בלוח השנה העברי. ב[[תנ"ך]] מכונה "החודש התשיעי" (מ[[ניסן]]). חודש זה בא לאחר חודש (חשוון) ולפני חודש [[טבת]]. מזלו של חודש כסלו הוא קַשַת.  
+
'''כסלו''' (או '''כסליו''') הוא החודש השלישי (מ[[תשרי]]) בלוח השנה העברי. ב[[תנ"ך]] מכונה "החודש התשיעי" (מ[[ניסן]]). חודש זה בא לאחר חודש (חשוון) ולפני חודש [[טבת]]. מזלו של חודש כסלו הוא קַשַת.  
 
==מקור ופירוש השם==
 
==מקור ופירוש השם==
חודש כסליו מוזכר לראשונה בתנ"ך ב[[ספר זכריה]] {{#makor-new:זכריה ז א|תנ"ך-זכריה|ז|א}} וב[[ספר נחמיה]] {{#makor-new:נחמיה א א|תנ"ך-נחמיה|א|א}} כאשר בזכריה נכתב החודש בכתיב חסר "כסלו" בעוד בנחמיה הוא נכתב בכתיב חסר אך נקרא כ"כסליו".  
+
חודש כסליו מוזכר לראשונה בתנ"ך ב[[ספר זכריה]] {{#makor-new:זכריה ז א|תנ"ך-זכריה|ז|א}} וב[[ספר נחמיה]] {{#makor-new:נחמיה א א|תנ"ך-נחמיה|א|א}} כאשר בזכריה נכתב החודש בכתיב חסר "כסלו" בעוד בנחמיה הוא נכתב בכתיב חסר אך נקרא כ"כסליו". לפי ההלכה, בכתיבת החודש בגט יש לכתוב את שם החודש בכתיב חסר- כסלו {{מקור|שו"ע אה"ע סימן קכו,כד}}, אך בספרי הפוסקים בדרך רגילות הלשון כתוב פעמים רבות כסליו עם יו"ד.
  
 
יש המפרשים את שם החודש כקשור ל"כיסילימו", מילה באכדית המקבילה למילה העברית "כסלים" וכוונתם לכך שהחודש הוא עבה ושמן בגשמים. מנגד, יש הסוברים שמקור השם הוא מהמילה "כסל" {{#makor-new:איוב לא כד|תנ"ך-איוב|לא|כד}} המבטא תקווה לבואם של הגשמים. פירוש אחר מסביר שהמילה כסלו היא תלם ושם החודש מרמז על התלמים שנחרשו בשדות שעתידים להתמלא במים.
 
יש המפרשים את שם החודש כקשור ל"כיסילימו", מילה באכדית המקבילה למילה העברית "כסלים" וכוונתם לכך שהחודש הוא עבה ושמן בגשמים. מנגד, יש הסוברים שמקור השם הוא מהמילה "כסל" {{#makor-new:איוב לא כד|תנ"ך-איוב|לא|כד}} המבטא תקווה לבואם של הגשמים. פירוש אחר מסביר שהמילה כסלו היא תלם ושם החודש מרמז על התלמים שנחרשו בשדות שעתידים להתמלא במים.

Latest revision as of 23:10, 28 November 2019

כסלו (או כסליו) הוא החודש השלישי (מתשרי) בלוח השנה העברי. בתנ"ך מכונה "החודש התשיעי" (מניסן). חודש זה בא לאחר חודש (חשוון) ולפני חודש טבת. מזלו של חודש כסלו הוא קַשַת.

מקור ופירוש השם[edit]

חודש כסליו מוזכר לראשונה בתנ"ך בספר זכריה זכריה ז א ובספר נחמיה נחמיה א א כאשר בזכריה נכתב החודש בכתיב חסר "כסלו" בעוד בנחמיה הוא נכתב בכתיב חסר אך נקרא כ"כסליו". לפי ההלכה, בכתיבת החודש בגט יש לכתוב את שם החודש בכתיב חסר- כסלו שו"ע אה"ע סימן קכו,כד, אך בספרי הפוסקים בדרך רגילות הלשון כתוב פעמים רבות כסליו עם יו"ד.

יש המפרשים את שם החודש כקשור ל"כיסילימו", מילה באכדית המקבילה למילה העברית "כסלים" וכוונתם לכך שהחודש הוא עבה ושמן בגשמים. מנגד, יש הסוברים שמקור השם הוא מהמילה "כסל" איוב לא כד המבטא תקווה לבואם של הגשמים. פירוש אחר מסביר שהמילה כסלו היא תלם ושם החודש מרמז על התלמים שנחרשו בשדות שעתידים להתמלא במים.

אירועים בחודש[edit]

בחודש זה חל חג החנוכה, המתחיל בכ"ה בכסליו, ונגמר בב' בטבת. חודש זה לפעמים מלא לפעמים חסר, כמו חודש חשוון. כאשר שניהם מלאים- נקראת השנה שנה מלאה, כאשר שניהם חסרים נקראת שנה חסרה, וכאשר חשוון חסר וכסלו מלא נקראת השנה שנה כסדרה (מכיוון שסדר השנה הרגיל הוא שאחרי חודש מלא מגיע חודש חסר).

בחודש זה נחוג בקרב חסידי חב"ד "חג הגאולה" (י"ט כסלו) של האדמו"ר הזקן- רבי שניאור זלמן מלאדי.
הערות שוליים