Open main menu

חולין (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • חולין - הערך מוויקישיבה
  • מתוך המיקרופדיה התלמודית - חולין
זהו דף פירושונים, שמטרתו להבחין בין ערכים שונים בעלי שם דומה.

אם הגעתם לכאן בעקבות לחיצה על קישור, נִשמח אם תחזרו לדף שממנו באתם, ותתקנו את הקישור כך שיפנה ישירות אל הערך המתאים.