חוני המעגל

מתוך ויקישיבה
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
הכניסה למתחם קבר חוני המעגל על יד חצור הגלילת

חוני המעגל היה מגדולי החכמים בימי הזוגות. נודע כבעל מופתים.

חייו[עריכה]

הורדת הגשמים[עריכה]

פטירתו וקברו[עריכה]

נכדיו[עריכה]

קברי נכדיו אבא חלקיה וחנן הנחבא בסמוך לחצור הגלילית

אבא חלקיה[עריכה]

ערך מורחב - אבא חלקיה


חנן הנחבא[עריכה]

חנן הנחבא בר ברתיה (בן ביתו) דחוני המעגל הוה. כי מצטריך עלמא למיטרא (כשהוצרך העולם לגשם) הוו משדרי רבנן ינוקי דבי רב לגביה (היו שולחים החכמים אליו תינוקות של בית רבן), ו�קטי ליה בשיפולי גלימיה (ואחזוהו בשיפולי גלימתו) ואמרו ליה: אבא, אבא, הב לן מיטרא (הבא לנו גשם). - אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, עשה בשביל אלו שאין מכירין בין אבא דיהיב מיטרא (שמביא גשם) לאבא דלא יהיב מיטרא (שאינו מביא גשם). ואמאי קרי ליה (ומפני מה קראו לו) חנן הנחבא? מפני שהיה מחביא עצמו בבית הכסא. (תענית כג:)

פירוש שמו "הנחבא" הוא מפני ענוותנותו שלא רצה שיבקשו ממנו ולכן היה מחביא עצמו, או על שם צניעותו בבית הכסא.