Difference between revisions of "חזה ושוק"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
  
נאמר בתורה {{מקור|(ויקרא ז, לד)}}: "כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו", ומכאן שאת החזה ואת השוק של קרבן שלמים צריך לתת לכהן.
+
נאמר בתורה {{מקור|ויקרא ז, לד|כן}}: "כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו", ומכאן שאת החזה ואת השוק של קרבן שלמים צריך לתת לכהן.
  
  
  
"חזה ושוק" טעונים [[תנופה]], שנאמר {{מקור|(ויקרא, י, טו)}}: "שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני ה'".
+
"חזה ושוק" טעונים [[תנופה]], שנאמר {{מקור|ויקרא, י, טו|כן}}: "שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני ה'".
  
  
  
"חזה ושוק" נאכלים לכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם, שנאמר {{מקור|(ויקרא י, יד)}}: "ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך אתך".
+
"חזה ושוק" נאכלים לכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם, שנאמר {{מקור|ויקרא י, יד|כן}}: "ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך אתך".
  
  

Latest revision as of 13:40, 5 September 2012

מעשרים וארבע מתנות כהונה הניתנות לכהנים: חזה ושוק של קרבן שלמים.


נאמר בתורה (ויקרא ז, לד): "כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו", ומכאן שאת החזה ואת השוק של קרבן שלמים צריך לתת לכהן.


"חזה ושוק" טעונים תנופה, שנאמר (ויקרא, י, טו): "שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני ה'".


"חזה ושוק" נאכלים לכהנים, לנשיהם, לבניהם ולעבדיהם, שנאמר (ויקרא י, יד): "ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור, אתה ובניך ובנותיך אתך".