חיבת הקודש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

דברים של קודש (בעיקר קדשי [[מזבח]] לאחר שנתקדשו ב[[כלי שרת]]) מקבלים טומאה גם אם לא נרטבו באחד משבעה משקים וגם אם אינם ראויים לאכילת אדם, משום חשיבות הקודש.


דבר שאינו ראוי לאכילת אדם, שאין הוא מקבל טומאת אוכלין, וכן דבר הראוי לאכילת אדם, אלא שלא נרטב באחד משבעה משקים המכשירו לקבל טומאה - אם היה הדבר של קודש, הרי הוא מקבל טומאה, מחמת "חיבת הקודש".