חתיכה שאינה ראויה להתכבד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חתיכה שאינה ראויה להתכבד, הינה חתיכה שאינה מכובדת מספיק בכדי להגישה לפני אדם מכובד. זוהי ההגדרה ההפוכה ל"חתיכה הראויה להתכבד".

חתיכה זו מתבטלת על פי כללים המפורטים ב"יורה דעה". הביטול יכול להיות אף ברוב של 1 מתוך שלוש (במקרה שמדובר בחתיכות גדולות שלא מעורבות זה עם זה ואפשר ליטול אותם כל אחד בנפרד).