טיפול רפואי כפוי

From ויקישיבה
Revision as of 17:10, 9 August 2009 by Kiru (talk | contribs) (תזאורוס לוגי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • רופא אומר צריך וחולה אומר אינו צריך שומעין לרופא. מאי טעמא תונבא הוא דנקיט ליה (יומא פג.)