Open main menu

יגל יעקב (סופר)

יגל יעקב (סופר) הינו ספר ביאורים על התורה מאת קדוש השם מכובד רבי יעקב חיים סופר (הראשון) המחבר זכה להדפיסו חיבורו הנ"ל בחייו בעיר ירושלים ת"ו וקיבל עליו הסכמות מחכמיה ורבניה. הודפס וקראו בשם יגל יעקב על שם הפסוק בתהלים (תהלים, יד, ז): מִ֥י יִתֵּ֣ן מִצִּיּוֹן֮ יְשׁוּעַ֢ת יִשְׂרָ֫אֵ֥ל בְּשׁ֣וּב יְ֭הֹוָה שְׁב֣וּת עַמּ֑וֹ יָגֵ֥ל יַ֝עֲקֹ֗ב יִשְׂמַ֥ח יִשְׂרָאֵֽל.

Contents

יגל יעקב (בורלא)Edit

יגל יעקב חיבור מלא פיוטים ושירי קודש חיברו רבי יעקב חי בורלא בן רבי יהודה בורלא מירושלים, הודפס בירושלים שנת ה'תרמ"ה בדפוס של אברהם משה לונץ, וכן חיבר ספר נוסף של פיוטים בשם ישמח ישראל הודפס בירושלים חודש מנחם אב ה'תרל"ה.

יגל יעקב (וארשאנו)Edit

יש ספר נוסף שהקדימו בשם יָגֵ֥ל יַ֝עֲקֹ֗ב חיברו רבי חיים יעקב וארשאנו ב"ר יוסף וארשאנו, דרושים וחידושים ונדפס בסלוניקי שנת ה'תקכ"ה. בשער הספר כתוב: ותשלם כל המלאכה ביום רביעי לחודש אדר בשנת יג'ל יעקב' י'שמח י'ש'ר'אל לפ"ק (ה'תקכ"ה).

יגל יעקב (אביחצירא)Edit

כמו כן קיים ספר נוסף בשם יגל יעקב (אביחצירא) מאת נר המערבי ר' יעקב אביחצירא הכולל כל פיוטיו של קדוש השם מכובד נר המערבי רבי יעקב אבוחצירא.

יגל יעקב (בית הכנסת)Edit

קיים בית כנסת בשם זה בשכונת מקור ברוך בעיר הקודש ירושלים.