ימי בין המצרים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
הדף "שלושת השבועות" מפנה לכאן. לערך העוסק בשלוש השבועות שהשביע הקב"ה, ראו שלוש השבועות.

ימי בין המצרים הנקראים גם שלושת השבועות, הם הימים שבין י"ז בתמוז - בו נפרצו חומות ירושלים, לתשעה באב - בו נחרב בית המקדש. השם "בין המצרים" נלקח ממגילת איכה (א', ג'): "כל רדפיה השיגוה בין המצרים".

המנהגים בתקופה זו[edit]

בתקופה זו נהוגים מנהגים שונים המבטאים את הצער על החורבן כמו לא להסתפר, לא לשאת אישה, לא לברך ברכת "שהחיינו" ולמעט בבילויים. החל מתחילת חודש אב, ויותר מכך בכניסה לשבוע שחל בו ט' באב, ביטויי האבל מחמירים.

בימים אלו יש להזהר יותר מהרגיל ולא להכנס אפילו למצב של ספק סכנה.

הפטרות[edit]

בשלוש השבתות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב מפטירים בתלתא דפורענותא שהם שלוש הפטרות של תוכחה.