Open main menu

ישיבת המקובלים בית אל

(Redirected from ישיבת בית אל (ללימוד הקבלה))

ישיבת בית אל וכן נקראת ישיבת המקובלים בית אל היא ישיבה ללימודי קבלה בירושלים.

הישיבה הוקמה בשנת ה'תצ"ז בעיר העתיקה בירושלים על ידי רבי גדליה חיון ופעלה עד שנת ה'תש"ח בה הלימודים הופסקו בה בעקבות כיבוש ירושלים העתיקה על ידי ירדן. הישיבה חזרה לפעול בשנת ה'תשי"ח בראשות הרב עובדיה הדאיה בשכונת מקור ברוך והיא פעילה עד היום. לאחר שחרור העיר העתיקה במלחמת ששת הימים הקים מחדש הרב מאיר יהודה גץ את הישיבה בעיר העתיקה ועמד בראשה עד לפטירתו. כיום עומד בראשות הישיבה הרב ישראל אביחי.

ראשי הישיבהEdit

מתלמידי הישיבהEdit

ישיבת בית אל (השניה)Edit

ישיבת בית אל היא ישיבה גבוהה השוכנת בישוב בית אל שבחבל בנימין, בראשות הרב זלמן ברוך מלמד בה הוגים ושוקדים באהבה רבה בחורים טובים בעיון ובדבקות באור הגדול התלמוד הבבלי.

כפי שצויין קדמה לה במאתיים שנה בשם זה ישיבת המקובלים בית אל בירושלים מיסודה של רבי גדליה חיון ורבי שלום שרעבי.