ישיבת בריסק

From ויקישיבה
Revision as of 21:15, 7 November 2022 by Wikiboss (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: מועתק מויקיפדיה. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
ישיבת בריסק
סוג ישיבה גבוהה
תאריך יסוד סביבות שנת התשט"ז
מיקום זכרון משה, ירושלים
השתייכות (זרם) חרדים ליטאים
מייסדים הרב יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק
ראש הישיבה כיום הרבמשה יהושע הלוי סולובייצ'יק
מספר תלמידים כ- 1200

ישיבת בריסק היא ישיבה גבוהה בירושלים המונה כאלף ומאתים בחורים ואברכים, הלימוד בישיבה הוא בשיטת בריסק. מקורה של הישיבה הוא בעיר בריסק שבליטא.

הסטוריה

הישיבה בבריסק דליטא

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

הישיבה בירושלים

הישיבה הוקמה על ידי הרב יצחק זאב סולובייצ'יק (הרב מבריסק) בשנותיו האחרונות, והיא שוכנת במרכז ירושלים. בסוף ימיו נשלמה הקמת הישיבה, והוא הועיד אותה עבור בנו בכורו הרב יוסף דב שאכן ירש אותה עם פטירת אביו. הבן השני רבי משולם דוד סולובייצ'יק שימש כר"מ בישיבה.

לאחר פטירתו של רבי יושע בער עברה הישיבה לידי רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, בנו של רבי יושע בער, ורבי משולם דוד פרש והקים ישיבה משלו בירושלים.

על הבנין הישן התקיים דיון הלכתי. מקורבי הרב משולם דוד טענו כי הבעלות על הישיבה היא להם מכיון שהוא בנו השני של הרב מבריסק מייסד הישיבה, לעומת זאת מקורבי הרב אברהם יהושע טענו כי הישיבה שייכת לו, מכיון שהוא יורשו של אביו רבי יושע בער, שירש את הישיבה מאביו. למרות הדיון, הרב אברהם יהושע והרב דוד סולובייצ'יק אינם מסוכסכים ביניהם, והם אף מבקרים זה אצל זה ומשתתפים בשמחות הדדיות.

ישיבת בריסק ברחוב פרס

כיום מונה ישיבתו של רבי אברהם יהושע, השוכנת בשכונת מאה שערים, אלף ומאתים בחורים. לשיעורו של ראש הישיבה רבי יושע בער זוכה להכנס רק מי שלמד בישיבה מספר שנים, וזכות ההשתתפות בשיעור מחולקת לשלוש דרגות. ישנה קבוצת תלמידים העומדת מחוץ לחדר השיעורים ומאזינה לשיעור, קבוצה נכבדת יותר עומדת בחדר ומקשיבה לשיעור, וקבוצה מצומצמת של וותיקי הישיבה יושבת בשיעור, בה ניכר דוחק גדול מפאת הכמות הגדולה של המשתתפים ביחד למקום הקטן בו נמסר השיעור.

ההשתתפות בשיעור מותרת רק למי שקיבל את אישורו של ראש הישיבה, ולא ניתן לעמוד במקום בלי רשות מפורשת. אחת לשבוע מתקיים שיעור בחומש ורש"י, ובמסגרת שיעור זה מעביר ראש הישיבה את השקפת התורה על הענינים האקטואליים. גם שיעור זה מיועד רק לתלמידי הישיבה, והתקנון נשמר בקפדנות.

בישיבה לא לומדים לימודי מוסר כשיטתו של רבי חיים מבריסק, למרות שתלמידים אחרים של רבי חיים סברו שדעתו היתה אחרת.

דרך הלימוד

שיעוריו הרשמיים של ראש הישיבה שנכתבים במסגרת הישיבה ניתנים ללימוד אך ורק במסגרת בנין הישיבה, וחל איסור להפיצם מחוץ לתחום הישיבה.

הישיבה נחשבת לאחת מהישיבות היוקרתיות בארץ, והכניסה אליה קשה ביותר ומיועדת רק לבחורים מצוינים במיוחד. רוב הבחורים שלומדים בישיבה הם מארה"ב, הישיבות בארה"ב מעודדות במיוחד את הלימוד בישיבת בריסק, והלימוד בה נחשב לכבוד �יוקרה.

כמקובל במסורת בריסק, בישיבת בריסק מתמקדים בלימוד מסכתות מסדר קדשים כדוגמת מסכתות זבחים ומנחות. בשנת תשס"ד הקים הרב אברהם יהושע סולובייצ'יק ישיבה נוספת בה לומדים את סדרי נשים ונזיקין ובניו של הרב סולוביצ'יק מוסרים בה שיעורים.

בישיבות בריסק לומדים כל דף ודף מהמסכת עם פירוש רש"י, תוספות, ו"תורת כהנים", ספר קדום העוסק בעניני סדר קדשים. הלימוד מאופיין בביאור תמציתי על הגמרא ומפרשיה, כשהדגש רק על הדיוק והאמת, במטרה שלא לסטות מהפירוש האמיתי והמדויק. בניגוד לישיבות אחרת בהם יש דגש על לימוד הדפים העוסקים בסוגיות תלמודיות, בישיבת בריסק אין עקיפה של דפים שאינם נלמדים, והמסכת נלמדת מראשה לסופה.

הישיבה לא ממומנת על ידי מוסדות המדינה, כשיטת בריסק, והישיבה מתבססת על תרומות. כל בחור ואברך בישיבה מקבל סכום סמלי לצורכים בסיסיים.

הישיבה בגוש שמונים

ישיבתו של רבי משולם דוד היא בסגנון דומה, עם מספר בחורים קטן יותר. בעוד שבישיבתו של רבי אברהם יהושע הדגש הוא על חריפות ובהירות הלימוד, בישיבתו של רבי משולם דוד הדגש הוא על ההתמדה בלימוד, ועל הדיוק בשמירת זמני הלימוד. כמו כן, בניגוד לישיבתו של רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק בה יש הקפדה מרובה שלא להפיץ את השיעורים מחוץ למסגרת הישיבה, בישיבתו של רבי משולם דוד אין את ההקפדה על כך, שיעוריו נדפסים במלואם ומופצים בחנויות הספרים לכל דורש.

ישיבה אחרת של בריסק הקים הרב מאיר סולובייצ'יק, בנו של הרב יצחק זאב מייסד הישיבה, והיא מונה מאות בחורים וכיום לאחר פטירתו עומד בראשה בנו הרב יצחק זאב והיא שוכנת בשכונת זכרון משה.

ספרי הישיבה

  • חידושי הגרי"ד, חידושיו של הרב יושע בער סולובייצ'יק, על מסכת זבחים.
  • חידושי הגאון רבי דוד סולובייצ'יק על כל סדר קדשים

קישורים חיצונים

המהפכה של בריסק אתר הארץ