Open main menu

ישיבת רחובות הנהר

ישיבת רחובות הנהר נוסדה בשנת ה'תרנ"ו בשכונת רחובות היא שכונת הבוכרים בידי רבי שאול חיים דוויק הכהן יליד חאלב היא ארם צובא שעלה לירושלים, בסיועו של הגביר ר' סיניור נסים נחום יליד טריפולי. בישיבה התרכזו מקובלים מארם-צובא בעיקר. היא התפלגה מתוך "ישיבת המקובלים בית אל". משנת ה'תרצ"ג עמד בראשה ר' אליהו דוויךּ הכהן. ישנו ספר "רחובות הנהר" אודות הישיבה וישיבות נוספות. בין לומדיה נמנה הרב שלמה משיח.

הישיבה נקראת על שם הפסוק; וַיָּ֖מׇת שַׂמְלָ֑ה וַיִּמְלֹ֣ךְ תַּחְתָּ֔יו שָׁא֖וּל מֵרְחֹב֥וֹת הַנָּהָֽר (בראשית - לו, לז, דברי הימים - א, א, מח). כשמו של ראש הישיבה ומייסדה רבי שאול חיים דוויק הכהן יליד ארם צובא שעלה ונתגורר בארץ ישראל בעיר ירושלים.

רחובות הנהר (קבצים)Edit

ישנם קבצים תורניים של ישיבת מאורות מנחם חב"ד בעיר רחובות בשם רחובות הנהר (קבצים).