כלב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
ערך זה עוסק בבעל חיים. אם התכוונתם לחבירו של יהושע בן נון, אחד מהמרגלים ששלח משה, עיינו בערך כלב בן יפונה.
גור כלבים

כלב הוא טורף ממשפחת הכלביים שבוית על ידי האדם, וכיום רוב זני הכלב נחשבים לחית בית.

גידולו[edit]

נאמר בגמרא (בבא קמא מ"ו.) שאסור לאדם לגדל כלב רע בתוך ביתו משום "לא תשים דמים בביתך".

כמו כן, נאמר (שבת ס"ג.) שכל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מביתו ואף פורק ממנו יראת שמים.

כלב שוטה[edit]

במסכת יומא מובאת ברייתא (יומא פ"ג:): "תנו רבנן: חמשה דברים נאמרו בכלב שוטה: פיו פתוח ורירו נוטף, ואזניו סרוחות, וזנבו מונח על ירכותיו ומהלך בצידי דרכים ויש אומרים אף נובח ואין קולו נשמע, ממאי הוי? רב אמר: נשים כשפניות משחקות בו, ושמואל אמר: רוח רעה שורה עליו."

איסור אכילתו[edit]

הכלב הוא בעל חיים טמא, ולכן הוא אסור באכילה.

חיה או בהמה[edit]

במסכת כלאים נחלקו התנאים האם הכלב הוא חיה או בהמה.