כל מצוות הבן על האב, אנשים חייבים ונשים פטורות

From ויקישיבה
Revision as of 13:52, 20 February 2012 by תלמיד (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

כל המצוות המוטלות על האב לעשות לבנו, כגון: למולו, ולפדותו כשהוא בכור, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, רק האב חייב בהן ואילו האם פטורה מהן, שהואיל ואין הנשים חייבות בהן לעצמן אינן חייבות בהן גם לבניהן.