כל עוף הדורס, טמא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל עוף שאוחז את הטרף בצפרניו ומגביהו מן הקרקע - ויש מפרשים, שדורס ואוכל את הטרף בעודו חי ואינו ממתין עד שהטרף ימות; ויש מפרשים, שדורס את הטרף לארץ ונועץ צפרניו בו כדי לאוכלו, אף על פי שאינו אוכלו בעודו חי - הרי זה עוף טמא, ואסור באכילה; ואין צורך לבדוק בו סימנים אחרים, שכן עוף טהור אינו דורס לעולם; ואם ידוע לנו על עוף שאינו דורס, הרי אלו סימני טהרתו.