כל שהכסף בידו, ידו על העליונה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קונה שנתן מעות עבור סחורה, אך עדיין לא משך את הסחורה מן המוכר, יש מי שסבור, שרק המוכר, שהכסף בידו, יכול לחזור בו מן העיסקה, אבל הקונה אינו יכול לחזור בו.


ברם, ההלכה היא, שכל זמן שלא משך הלוקח את מקחו, אף על פי שכבר נתן מעות, יכול כל אחד מהם לחזור בו. ומכל מקום, כל החוזר בו לאחר שנתן הלוקח מעות, לא עשה מעשה ישראל, וחייב בקללת מי שפרע.