כריעה

From ויקישיבה
Revision as of 06:20, 27 August 2012 by יוסף שמח (talk | contribs) (שוחזר מעריכות של יוסף שמח בוט (שיחה) לעריכה האחרונה של Yeshivaorgil bot)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

כפיפת הברכיים והטיית הראש והגוף קדימה ב"ברכת אבות" וב"ברכת מודים".


בתפילת העמידה כורעים ארבע פעמים: בתחילת "ברכת אבות" ובסיומה, וכן בתחילת "ברכת מודים" ובסיומה.


הכריעות מורות על הכנעה ויראת כבוד מה', השומע לתפילותינו.


אופן הכריעה הוא כך: הברכיים הצמודות נכפפות בעת אמירת המילה: "ברוך", הראש והגוף נוטים קדימה בבת אחת בעת אמירת המילה: "אתה", וכשמגיע לאמירת המילה: "ה'" יזקוף בנחת, תחילה את ראשו ואחר כך את גופו, כפי שהורו חז"ל: כשהוא כורע - כורע ב"ברוך", וכשהוא זוקף - זוקף ב"ה'".


בתחילת "ברכת מודים", כשאומר את התיבה "מודים", יכפוף בבת אחת את ראשו וגופו וישאר כך, כשהוא עדיין כפוף, עד שיגיע לתיבת "ה'" ואז יזקוף.


בסיום "ברכת מודים", במילים "ברוך אתה ה'", כורעים באותו אופן שבו כורעים ב"ברכת אבות".