מאמר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הקידושין שמקדש היבם את יבמתו בכסף או בשטר.


מן התורה, אין היבמה נקנית ליבם, להיות כאשתו לכל דבר, אלא בביאה, שנאמר: "יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה"; אבל חכמים תיקנו, שלא יבוא היבם על יבמתו עד שיקדש אותה תחילה בכסף או בשטר, ויאמר לה בפני עדים: "הרי את מקודשת לי בזה", כדרך שנוהגים בשאר כל הנשים. קידושין אלו נקראים "מאמר"; ואין המאמר קונה ביבמה קניין גמור כמו הביאה, אלא מקצת קניין מדברי סופרים.