Difference between revisions of "מדרש רבה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
(7 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''מדרש רבה'''  הוא מדרשת ארץ-ישראלי על [[פרשת השבוע|פרשיות השבוע]] ו[[חמשת המגילות]]
+
'''מדרש רבה'''  הוא מדרשת ארץ-ישראלי על [[פרשת השבוע|פרשיות השבוע]] ו[[חמש המגילות]].
  
==המדרש הראשון==
+
 
 +
==על המדרשים==
 +
 
 +
[http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=704 לקסיכון לתרבות ישראל] כתב שלמרות שהמדרשים נדפסים בקובץ אחד, כל אחד מהם הוא "יצירה בפני עצמה".
 +
 
 +
* מדרש בראשית, נערך  במאה ה-5 וכולל מדרשי אגדה המסודרים לפי סדר הפרשות והפסוקים.
 +
* מדרש ויקרא, אף הוא מאותה תקופה, כולל מדרשי אגדה ארוכים העוסקים רק במקצת הפסוקים.
 +
* מדרש איכה הוא הקדום מבין מדרשי "חמשת המגילות". הוא כולל מדרשים על חורבן הבית ונפילת ירושלים.
 +
 
 +
מדרשי רבה לשאר המגילות נכתבן המאות ה-6 וה-7.
 +
 
 +
מדרשי רבה לספרים: שמות, במדבר ודברים נערכו רק בימי הביניים.
 +
 
 +
==המדרש הראשון לתורה==
  
 
להלן תוכנו של המדרש הראשון ל[[ספר בראשית]]: ''''התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה'''<br />
 
להלן תוכנו של המדרש הראשון ל[[ספר בראשית]]: ''''התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה'''<br />
Line 31: Line 44:
  
 
* [http://www.tsel.org/torah/midrashraba/index.html מדרש רבה] - אתר  "שערי שכם"
 
* [http://www.tsel.org/torah/midrashraba/index.html מדרש רבה] - אתר  "שערי שכם"
 +
*[http://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9_%D7%A8%D7%91%D7%94 מדרש רבה] - ב'ויקיטקסט'
 
* [http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba/tohen-2.htm פירוט תוכני פרשיות התורה] - אתר דעת - בעריכת זהבה גרליץ
 
* [http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba/tohen-2.htm פירוט תוכני פרשיות התורה] - אתר דעת - בעריכת זהבה גרליץ
  
  
[[קטגוריה:ארון הספרים היהודי]]
+
[[קטגוריה:מדרשי אגדה|רבה]]

Latest revision as of 00:35, 20 February 2014

מדרש רבה הוא מדרשת ארץ-ישראלי על פרשיות השבוע וחמש המגילות.


על המדרשים[edit]

לקסיכון לתרבות ישראל כתב שלמרות שהמדרשים נדפסים בקובץ אחד, כל אחד מהם הוא "יצירה בפני עצמה".

  • מדרש בראשית, נערך במאה ה-5 וכולל מדרשי אגדה המסודרים לפי סדר הפרשות והפסוקים.
  • מדרש ויקרא, אף הוא מאותה תקופה, כולל מדרשי אגדה ארוכים העוסקים רק במקצת הפסוקים.
  • מדרש איכה הוא הקדום מבין מדרשי "חמשת המגילות". הוא כולל מדרשים על חורבן הבית ונפילת ירושלים.

מדרשי רבה לשאר המגילות נכתבן המאות ה-6 וה-7.

מדרשי רבה לספרים: שמות, במדבר ודברים נערכו רק בימי הביניים.

המדרש הראשון לתורה[edit]

להלן תוכנו של המדרש הראשון לספר בראשית: 'התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה

רבי הושעיה רבה פתח: [1] : ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום וגו'
אמון פדגוג , אמון מכוסה , אמון מוצנע ואית דאמר אמון רבתא.

אמון פדגוג היך? מה דאת אמר [2] : כאשר ישא האומן את היונק.
אמון מכוסה היאך? מה דאת אמר [3] : האמונים עלי תולע וגו'.
אמון מוצנע היאך? מה דאת אמר [4] : ויהי אומן את הדסה.
אמון רבתא כמה דתימא [5] : התיטבי מנא אמון, ומתרגמינן האת טבא מאלכסנדריא רבתא דיתבא בין נהרותא.

דבר אחר:
אמון - אומן. התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה.
בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם בונה פלטין אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא מדעת אומן. והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות ופינקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין. כך היה הקדוש ברוך הוא, מביט בתורה ובורא את העולם.

והתורה אמרה: בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא תורה. היאך מה דאת אמר [6] ה' קנני ראשית דרכו:


הערות שוליים[edit]

  1. משלי ח
  2. במדבר יא
  3. איכה ד
  4. אסתר ב
  5. נחום ג
  6. משלי חקישור חיצוני[edit]