מודים דרבנן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תפילה הפותחת ב"מודים אנחנו לך... אלקי כל בשר" הנאמרת על ידי הציבור בחזרת הש"ץ במקביל לאמירת שליח הציבור את "ברכת מודים".


צורת אמירתה[edit]

כששליח הציבור מגיע לברכת "מודים", שוחים הציבור עמו ואומרים את נוסח "מודים דרבנן". בשעה שהציבור אומר את נוסח מודים דרבנן, שליח הציבור ממשיך כדרכו לומר את ברכת "מודים".


סיבת שמה[edit]

תפילת "מודים דרבנן" מורכבת מנוסחאות שונות של אמירת מודים שאמרו רבנן, ומכאן שמה "מודים דרבנן". תפילה זו נקראת כן, גם משום שלא אנשי כנסת הגדולה (שתיקנו את שאר נוסח תפילת עמידה) תיקנוה אלא רבנן.


תוכנה[edit]

עיקרה הוא הודאה לה' על שנתן לנו את הזכות להודות לו (מודים אנחנו לך... על שאנו מודים לך). נוספות בה הודאות על דברים נוספים כמו "על שהחייתנו וקיימנו" ובקשה "כן תחיינו ותקיימנו ותאסוף גלויותנו לחצרות קדשך לשמור חוקיך ולעשות רצונך".

לברכה אין חתימה רגילה של "ברוך אתה ה'" אלא היא מסתיימת ב"ברוך א-ל ההודאות".