מום שבך אל תאמר לחברך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אל תגנה אחרים בדבר שאתה עצמך לקוי בו.


בגמרא (בבא מציעא נט, ב) מובא: "מאי דכתיב: 'וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים' - רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר לחברך". כלומר, שאף ישראל היו גרים בעבר, ואם הם מגנים את הגר על עברו, נמצאים הם מגנים על מום הקיים בהם עצמם.