מום שבך אל תאמר לחברך

From ויקישיבה
Revision as of 17:47, 24 January 2021 by 46.19.86.159 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

אל תגנה אחרים בדבר שאתה עצמך לקוי בו.


בגמרא (בבא מציעא נט, ב) מובא: "מאי דכתיב: 'וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים' - רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר לחברך". כלומר, שאף ישראל היו גרים בעבר, ואם הם מגנים את הגר על עברו, נמצאים הם מגנים על מום הקיים בהם עצמם.

בפסיכולוגיה המודרנית, הנטייה לגנות אחרים או לכנות אחרים בדבר שיש באדם עצמו מוגדר כמנגנון התגוננות של "השלכה" שכפי שאומרת הגמרא- עלול לפגוע באחר.