מוראה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מוראה היא זפק, חלק הוושט המורחב בצורת כיס המשמש מחסן למזון בטרם יעבור לקיבת העוף.

דינים[edit]

ניקבה המוראה - העוף כשר. ניטלה המוראה, נחלקו בזה תנאים: רבי מכשיר וחכמים מטריפים. רוב הראשונים פוסקים כדעת חכמים (העיטור ח"ב שחיטה ערך זפק; ר"ן חולין נ"ו ועוד), ויש שפסקו כדעת רבי (טור יו"ד לג).