מורד (אישות)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

"מורד" - בעל שמסרב לקיים יחסי אישות עם אשתו; "מורדת" - אשה שמסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה.


דינם של "מורד" ו"מורדת" הוא, שהבעל נקנס בתוספת לכתובת אשתו, הגדלה מידי שבוע; והאשה נקנסת בהפחתת כתובתה עד שלא יישאר לה מכתובתה כלום.


כדי שלאחר זמן לא יכחישו הבעל או האשה את המרידה, כותבים בית הדין "אגרת מרד" ומוסרים אותה ליד הבעל או האשה.


יש אומרים, שבאגרת הנכתבת לבעל, מתירים לו לישא אשה על אשתו, ויש חולקים.


אגרת מרד נכתבת גם לארוס שארוסתו מסרבת להינשא לו. אולם כשהארוס מסרב להינשא, אין כותבים לארוסה אגרת מרד, לפי שהאשה אינה מצווה על פריה ורביה. ברם, אם היא באה מחמת טענה, כגון שטוענת שרצונה בבנים שיהיו לה לעזר וכדומה - כותבים לה אגרת מרד.