Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב ישראל מאיר לאו

32 bytes added, 07:08, 15 August 2016
no edit summary
הרב לאו ידוע כנואם מוכשר, ונאומיו ושיחותיו מושכים קהל רב.
בנו הוא [[הרב דוד לאו]] - הרב הראשי לישראל. בן נוסף הוא הרב משה חים לאו, רב בנתניה, והרב צבי יהודה לאו, ר"מ בישיבת נתיבות יצחק בת"א. חתניו הם הרב אליעזר סורוצקין- רב שכונה בנתניה, הרב בנימין קאהן- מנהל ישיבת "חיי משה" בירושלים (ע"ש אביו של הרב לאוהרב משה חיים הי"ד), הרב אריאל שוייצר- דיין בירושלים והרב משה קירשטיין- ראש ישיבת נתיבות יצחק בת"א.
== ספריו ==
{{סדרה|הקודם= [[הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא]]|הבא=[[הרב יונה מצגר]]|רשימה=[[הרבנות הראשית לישראל|הרב הראשי האשכנזי]]}}
{{סדרה|הקודם=[[הרב יצחק ידידיה פרנקל]]|הבא=-|רשי�הר�י�ה=רבנים ראשיים אשכנזים ל[[תל אביב]]}}
{{הערות שוליים}}
{{מיון רגיל:לאו ישראל מאיר}}

Navigation menu