Changes

Jump to navigation Jump to search

ישיבת רחובות הנהר

7 bytes added, 09:27, 15 January 2019
no edit summary
ישיבת רחובות הנהר נוסדה בשנת ה'תרנ"ו ב[[שכונת רחובות]] בידי ר' [[רבי שאול חיים דוויק הכהן]] בסיועו של ר' נסים נחום. בישיבה התרכזו מקובלים מארם-צובא בעיקר. היא התפלגה מתוך "ישיבת המקובלים בית אל". משנת ה'תרצ"ג עמד בראשה ר' אליהו דוויךּ הכהן.
ישנו ספר "רחובות הנהר" אודות הישיבה וישיבות נוספות.

Navigation menu