Changes

Jump to navigation Jump to search

ישיבת רחובות הנהר

59 bytes added, 13:03, 18 March 2019
no edit summary
ישיבת רחובות הנהר נוסדה בשנת ה'תרנ"ו ב[[שכונת רחובות]] היא [[שכונת הבוכרים]] בידי [[רבי שאול חיים דוויק הכהן]] יליד [[חאלב]] היא [[ארם צובא]] שעלה ל[[ירושלים]], בסיועו של הגביר ר' סיניור [[נסים נחום]] יליד [[טריפולי]]. בישיבה התרכזו מקובלים מארם-צובא בעיקר. היא התפלגה מתוך "ישיבת המקובלים בית אל". משנת ה'תרצ"ג עמד בראשה ר' אליהו דוויךּ הכהן.
ישנו ספר "רחובות הנהר" אודות הישיבה וישיבות נוספות. בין לומדיה נמנה הרב [[שלמה משיח]].
הישיבה נקראת על שם הפסוק;

Navigation menu