Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
מן ה[[ויקיפדיה העברית]]; הרב '''אברהם סופר (שרייבר)''' (התרנ"ז- התשמ"ב) היה [[רב]] ומהדיר [[ספרות תורנית]]. חתן [[פרס ישראל]] לספרות תורנית, וחתן פרס [[פרס הרב קוק]]. מהדיר סדרת הספרים [[בית הבחירה]] ל[[המאירי]].
==קורות חיים==
סופר נולד ב[[אגר (עיר)|אגר]] (ערלוי) שב[[הונגריה]]שבהונגריה. בנו של הרב [[שמעון סופר (ערלוי)|שמעון סופר]] ונינו של ה[[חת"ם סופר]].
בנעוריו למד אצל אביו, רבה של אגר ואחר כך רב ב[[ישיבה]] ב[[פרשבורג]]בפרשבורג, והוסמך לרבנות. בשנת [[1921]] נישא ועבר לחיות ב[[וינה|ווינה]]בווינה, [[אוסטריה]]. סופר שימש כרב, תחילה ב[[קורפו]] בקורפו ([[1925]]–[[1928]]) ולאחר מכן בגוריציה שב[[איטליה]] שבאיטליה (1928 - [[1936]]) וב[[פיומה]] ובפיומה (1936 - [[1939]]). בשנת 1939 עלה ל[[ארץ ישראל]] והתיישב ב[[ירושלים]], בה שימש כר"מ בישיבת שערי ציון מיסודו של הרב [[בן ציון חי עוזיאל]]{{הערה|הצופה ב"שערי ציון" 1941/01/31|00801}}. בתחילת 1946 יצא לשמש כראש בית מדרש לרבנים שהוקם ב[[צרפת]] בצרפת אחרי [[מלחמת העולם השנייה]]{{הערה|דבר, הרב א. סופר - ראש בית מדרש לרבנים של השרידים בצרפת 1946/01/07|00405}}. בין השנים 1948-1966 שימש לסירוגין חצי שנה כמורה ב[[בית המדרש לרבנים באמריקה]] וחצי שנה התגורר בירושלים.
בימי רבנותו באיטליה החל לטפל ב[[כתב יד (העתק)|כתבי יד]] עתיקים של ספרות רבנית ולשמרם. בשנת 1930 החל להוציא לאור מכתב יד את סדרת הספרים "בית הבחירה" של הרב [[מנחם המאירי]] לתלמוד{{הערה|הצופה, ספר חדש 1940/01/12|00703}}{{הערה|הצופה, בית הבחירה 1950/12/29|00600}}. בהמשך הוציא ספרי [[ראשונים]] נוספים ובהם: חידושי [[אברהם בן דוד מפושקירה|הראב"ד]] על מסכת [[עבודה זרה]], ביאור רבי [[משה קזיס]] ל[[מסכת מדות]], חידושי ה[[ר"ן]] ל[[בבא בתרא]] וחידושי ה[[רשב"א]] ל[[מסכת שבועות]]. כמו כן הוציא מכתביו של סבו שלא הוצאו קודם לכן{{הערה|הצופה, נפתלי בן מנחם, שיירים מתורת חת"ם סופר, 1960/07/22|00050}}. ספרים אלו בוארו על ידו.
בשנת [[תש"ג]], זכה בבפרס [[פרס הרב קוק]] על הוצאת בית הבחירה למסכת קידושין{{הערה|הצופה, סדר חלוקת "פרס הרב קוק" של עיריית תל אביב לספרות תורנית, 1943/12/29 ,00102}}{{הערה|הצופה, מי הם חמשת חתני הפרס?1944/01/07, 00601}}. בשנת 1947 קיבל את [[פרס שכטר]]{{הערה|הצופה, פרס שכטר להרב א. סופר|1947/06/23, 00410}}. כעבור ארבעים שנה, בשנת [[תשמ"א]], זכה בפרס ישראל לספרות תורנית{{הערה|דבר, הרב פרופ' אברהם סופר־שרייבר בספרות תורנית, 1981/05/06, 03902}}.
==[[הרב אברהם סופר (הראשון)]]==
Bots, Bureaucrats, Check users, Interface administrators, Patrollers, supress, Administrators, משתמשים עם גישה לאנציקלופדיה תלמודית
3,369
edits

Navigation menu