Changes

Jump to navigation Jump to search

רות המואביה

139 bytes added, 9 June
המחלוקת על קבלת רות
בגמרא (יבמות ע"ו-ע"ז), מובא הטעם: "עמוני - ולא עמונית. מואבי - ולא מואבית". אבל זה לא פשוט: הרי כתוב גם שלא יבוא ממזר בקהל - אז ממזרת מותרת? ותרצו שכיון שיש טעם: שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים, הגזירה היא רק על הזכרים, כי הנשים לא היו צריכותלקדם בלחם ובמים, כי לא נהוג כך. אך גם את הראיה הזו דחו, והמשיכו לדון, עד שלבסוף מספרת הגמרא על עמשא בן יתר: '''חגר חרבו כישמעאל, ואמר: "כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב! כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי: עמוני - ולא עמונית, מואבי - ולא מואבית". '''
==קישורים חיצוניים==* [https://www.mgketer.org/mikra/31/ מגילת רות] באתר [[מקראות גדולות הכתר]]
{{שופטים}}
[[קטגוריה:נשים בתנ"ך]]
37
edits

Navigation menu